गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

श्री प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना
व्यक्तिगत विवरण
पुरा नाम श्री प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना
पद अधिकृत आठौं
शाखा विपद् व्यवस्थापन
मोवाइल ९८४६०२४२४६
ईमेल: dhunganaprakashchandra@gmail.com