पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना
  Download
 • Bolpatra Aswikrit Garne Ashayko Suchana
  Download
 • स्वतः प्रकाशन
  Download
 • सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने सम्बन्धमा ।
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि स्वीकृत दररेट
  Download

कर्मचारीहरु

कर्मचारीहरु

उपसचिव (कानून)

लेखा अधिकृत सातौं

कानून अधिकृत

अधिकृत सातौं

कानून अधिकृत

शाखा अधिकृत

कम्प्युटर अपरेटर

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

कार्यालय सहयोगी

सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

कार्यालय सहयोगी

सवारी चालक

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: info.molcpa@gandaki.gov.np


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

लिङ्कहरु

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


गण्डकी प्रदेश सरकार
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: info.molcpa@gandaki.gov.np

        

Copyright © 2022 Ministry of Law, Communication and Provincial Assembly Affairs All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Developed By:Virtual Technology Pvt. Ltd.