गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

राजपत्र


१. २०७८ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   २०७७-१२-१९

View Download

२. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमावली,२०७७

प्रकाशित मिति:   २०७७-०५-२५

View Download

३. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको भूलसुधारको सूचना

प्रकाशित मिति:   जेठ १५, २०७७

View Download

४. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना

प्रकाशित मिति:   जेठ ५, २०७७

View Download

क्र.सं विषय प्रकाशित मिति: हेर्नुहोस् डाउनलोड
२०७८ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना २०७७-१२-१९ View Download
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमावली,२०७७ २०७७-०५-२५ View Download
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको भूलसुधारको सूचना जेठ १५, २०७७ View Download
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना जेठ ५, २०७७ View Download