पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सूचीकृत हुन निवेदन पेश गर्ने सूचना
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि सूचीकृत हुन ७ दिन भित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि सूचीकृत भएका संचार माध्यमहरु
  Download
 • मंसिर महिना सम्मको खर्चको विवरण
  Download
 • सुचिकृत गराइ लोक कल्याणकारी वितरण कार्यक्रमको फाराम
  Download

संगठन संरचना

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

लिङ्कहरु

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


गण्डकी प्रदेश सरकार
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com

        

Copyright © 2022 Ministry of Law, Communication and Provincial Assembly Affairs All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Developed By:Virtual Technology Pvt. Ltd.