पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सूचीकृत हुन निवेदन पेश गर्ने सूचना
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि सूचीकृत हुन ७ दिन भित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि सूचीकृत भएका संचार माध्यमहरु
  Download
 • मंसिर महिना सम्मको खर्चको विवरण
  Download
 • सुचिकृत गराइ लोक कल्याणकारी वितरण कार्यक्रमको फाराम
  Download

शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पिडितहरुलाई कृषिमूलक सीप एवं सामाग्री प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी अबधारणा पत्र

शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पिडितहरुलाई कृषिमूलक सीप एवं सामाग्री प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी अबधारणा पत्रDownload: शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पिडितहरुलाई कृषिमूलक सीप एवं सामाग्री प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी अबधारणा पत्र


उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

लिङ्कहरु

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


गण्डकी प्रदेश सरकार
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com

        

Copyright © 2022 Ministry of Law, Communication and Provincial Assembly Affairs All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Developed By:Virtual Technology Pvt. Ltd.