गण्डकी प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

खुबी राम पोख्रेल
व्यक्तिगत विवरण
पुरा नाम खुबी राम पोख्रेल
पद अधिकृत सातौं
शाखा प्रशासन तथा योजना शाखा, सञ्‍चार समन्वय शाखा, सूचना प्रविधि शाखा
मोवाइल 9856067732
ईमेल: pokhrelkhubi@gmail.com