पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सुचिकृत गराइ लोक कल्याणकारी वितरण कार्यक्रमको फाराम
  Download
 • दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
  Download
 • लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
  Download
 • आसयको सूचना
  Download
 • ईदुल्लफितर (ईद) को सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
  Download

कर्मचारीहरु

कर्मचारीहरु

उपसचिव (कानून)

लेखा अधिकृत सातौं

कानून अधिकृत

अधिकृत सातौं

अधिकृत सातौं

कम्प्युटर अपरेटर

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

कार्यालय सहयोगी

कार्यालय सहयोगी

कार्यालय सहयोगी

सवारी चालक

सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

लिङ्कहरु

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


गण्डकी प्रदेश सरकार
कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
पाेखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७३३, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: molcpa.gandaki@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Law, Communication and Provincial Assembly Affairs All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Developed By:Virtual Technology Pvt. Ltd.