गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

कार्यबिधि / निर्देशिका


  • कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म