गण्डकी प्रदेश सरकार

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

सूचना प्रविधि शाखा


सम्पर्क
मुख्य कार्यहरू

प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी

प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी

प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन

प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण

केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी

प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्बन्धी

तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने